Det bästa för dina fordon!
Att komma ut till kunden med ett rent och snyggt arbetsfordon är en förutsättning
för att göra ett gott intryck, men det handlar också om en bra arbetsmiljö på sin arbetsplats. Även säkerheten är viktig med rena rutor och bra sikt. 
Vi kommer givetvis ut till dig och jobbar på plats! 

Vi kan erbjuda bl.a:
- polering och lackskydd 
- ångrengöring av ditt fordon invändigt. Ånga är effektivt mot tuff smuts, även klädseltvätt kan utföras. 
- rengöring av dina rutor och vi kan även lägga glasförsegling som stöter bort regn och rutan håller sig renare. 
- förnya yttre och inre plastdetaljer